CHỌN KỲ TUYỂN SINH
Lớp 1
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023
Từ ngày 03/03/2022 đến 02/04/2022

Lớp 6
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023
Từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022

Lớp 6
Tuyển sinh trường Tiên tiến và hội nhập Quốc tế THCS Phan Văn Trị (dành cho học sinh hoàn thành chương trình TH ngoài Quận, có hộ thường trú tại Gò Vấp))
Từ ngày 01/07/2022 đến 07/07/2022

Lớp 1
Tuyển sinh lớp 1 đợt 2 năm học 2022- 2023
Từ ngày 11/07/2022 đến 15/07/2022

Lớp 1
Tuyển sinh lớp 1 đợt 3 năm học 2022- 2023
Từ ngày 01/05/2022 đến 31/05/2022
Trường hợp trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn quận Gò Vấp (diện được phân tuyến theo Kế hoạch Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định số: 1817/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) nhưng CMHS chưa thực hiện khai báo trên phần mềm tuyển sinh, từ ngày 11/7 đến15/7/2022 CMHS truy cập địa chỉ trang tuyển sinh: tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn và thực hiện khai báo, đăng ký hồ sơ trẻ sinh năm 2016 (Đợt 2).